Lễ phát động “Tháng hành động gửi tiền chung tay vì người nghèo”

Ngày 11-5, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác cấp tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động gửi tiền chung tay vì người nghèo” năm 2022.

Tại buổi lễ phát động, khách hàng đã nghe Chi nhánh NHCSXH tỉnh giới thiệu các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, hình thức gửi, địa điểm nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm đang áp dụng trong hệ thống NHCSXH. Qua đó, nhằm kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và người dân toàn tỉnh tham gia gửi tiền tiết kiệm để tạo lập nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh.

Sau lễ phát động, có 52 khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh và hệ thống phòng giao dịch các huyện, thành phố, với số tiền trên 4,3 tỷ đồng.