Tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021-2025

Trong những năm qua, triển khai thực hiện các chỉ thị, quyết định của Trung ương về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS), tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định HCLS còn thiếu thông tin tỉnh Ninh Thuận (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) đã được triển khai nghiêm túc, tích cực, đồng bộ, hiệu quả.

Các tổ chức, lực lượng thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS thường xuyên được bổ sung, kiện toàn, tạo sự thống nhất, liên thông, có tính chuyên sâu. Công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Trong giai đoạn 2013-2020, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 146 mộ liệt sĩ có hài cốt trên địa bàn; trong đó 125 mộ liệt sĩ có tên, còn lại thiếu thông tin. Các đơn vị chức năng tỉnh phối hợp với các đơn vị quân đội và các tỉnh tiến hành thu thập thông tin, nhập dữ liệu danh sách lên hệ thống quản lý phần mềm của 3.686 liệt sĩ trên địa bàn tỉnh bao gồm địa danh chôn cất liệt sĩ, thời gian chôn cất, vị trí chôn cất ban đầu, đơn vị chiến đấu, tình huống hy sinh, thời gian hy sinh, thân nhân liệt sĩ trong và ngoài tỉnh; xác minh, kết nối các dữ liệu, tư liệu lịch sử chiến tranh của địa phương để kết luận tính xác thực của mộ liệt sĩ. Đến nay, đã có 65/65 xã, phường, thị trấn và 7/7 huyện, thành phố hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS cấp xã, cấp huyện, đang tiến hành công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS cấp tỉnh. Kiểm đếm, lập danh sách liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ do gia đình quản lý, kết luận địa bàn tìm kiếm, quy tập HCLS ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) cơ bản đúng kế hoạch đã xác định. Việc quản lý, sử dụng trang bị, phương tiện, kinh phí dành cho công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS đúng quy định, đáp ứng theo thực tế.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với huyện Thuận Bắc tổ chức quy tập mộ Liệt sĩ Nguyễn Đượng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (tháng 3-2021). Ảnh: Đ.A

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh vừa ban hành Chương trình số 1826/CTr-BCĐ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2025. Thông qua chương trình, nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, quyết định, chương trình của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin. Phấn đấu mỗi năm tìm kiếm, quy tập từ 10-15 HCLS có đầy đủ thông tin; chỉ đạo triển khai xác minh, kết luận thông tin bằng phương pháp thực chứng đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; phấn đấu xác minh kết luận 30-50% số mộ liệt sĩ nói trên.

Để thực hiện được mục tiêu trên, trong thời gian đến, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định HCLS còn thiếu thông tin. Tiếp tục quán triệt, phổ biến hướng dẫn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS đến các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, đến từng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Thiết lập số điện thoại đường dây nóng, thường xuyên tiếp nhận các thông tin, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do các tập thể, cá nhân cung cấp.

Các cấp, các ngành, các địa phương cần tạo điều kiện tốt nhất có thể cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS bằng tất cả trách nhiệm, tình cảm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS; ưu tiên các địa phương xác định còn nhiều HCLS cần tìm kiếm, quy tập (các huyện: Bác Ái, Thuận Nam, Ninh Phước); phát hiện nơi yếu, khâu yếu để rút kinh nghiệm kịp thời, thực hiện đúng phương châm “Làm dứt điểm, dễ, rõ làm trước, phát hiện đến đâu, làm ngay đến đó. Thực hiện quy tập đến đâu bổ sung kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập đến đó. Quản lý chặt chẽ địa bàn, không để xảy ra hiện tượng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trái với quy định của Chính phủ”. Phối hợp với các cấp, các ngành sử dụng hiệu quả trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tìm kiếm, quy tập HCLS; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong giám định ADN xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội; hồ sơ, danh sách, cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để kết nối thông tin, phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập, nhất là các khu vực có mộ tập thể; lập bản đồ, sơ đồ quy tập HCLS theo hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tìm kiếm, thu thập và cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao các đơn vị làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS đặc biệt chú trọng công tác di chuyển, bàn giao, truy điệu, an táng HCLS bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, chặt chẽ, đúng quy định và an toàn tuyệt đối. Trong quá trình triển khai cần chủ động bám sát, nắm chắc tình hình thực tiễn triển khai nhiệm vụ linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo tiến độ.