Tháng cao điểm truyền thông “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa của bạn và gia đình”

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, cho biết: Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 1731/KHLT-BHXH-BĐVN của BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam, ngày 8-5-2022, ngành phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người nhân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình dưới hình thức trực tuyến và tuyên truyền lưu động trong phạm vi toàn tỉnh. Lực lượng tham gia diễu hành, cổ động, tuyên truyền, tư vấn gồm: Công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành BHXH, Bưu điện và các cộng tác viên, đại lý thu BHXH, BHYT nơi tổ chức lễ ra quân.

Đây là năm thứ ba BHXH Việt Nam triển khai tổ chức thực hiện Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân theo Quyết định số 1676/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Ðề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH. Với chủ đề “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa của bạn và gia đình”, trong tháng cao điểm lần này, BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch với nhiều hoạt động thiết thực nhằm truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện; quyền và lợi ích khi tham gia; nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương khi người dân tham gia BHXH tự nguyện. Lễ ra quân lần thứ ba được tổ chức trên toàn quốc nên tại cấp tỉnh, cấp huyện sẽ thực hiện tiếp sóng buổi lễ trực tuyến từ điểm cầu Trung ương; tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô và xe máy chuyên dụng của ngành Bưu điện có gắn các thông điệp truyền thông BHXH trên một số tuyến đường.

Để thực hiện có hiệu quả, BHXH tỉnh sẽ chỉ đạo BHXH các cấp rà soát, phân loại chủ thể tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để có nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông phù hợp. Trên cơ sở rà soát, đánh giá, Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, Phòng Quản lý thu và BHXH cấp huyện phân loại chủ thể tham gia thành 3 nhóm để có nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông trọng tâm, trọng điểm, sát với từng nhóm chủ thể. Cụ thể, nhóm 1: Nhóm người dân có thu nhập ổn định, có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, gồm hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chủ trang trại; người nhận khoán đất, khoán rừng, khoán mặt nước; thợ thủ công, lao động trong các hợp tác xã, làng nghề truyền thống; người làm nghề tự do có thu nhập như kinh doanh cá thể, tiểu thương, chủ nhà trọ, người bán hàng trực tuyến, tài xế xe công nghệ; người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng lương; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ dân phố. Nhóm 2: Nhóm người dân có mức sống trung bình, gồm hộ gia đình nông dân, hộ nông - lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình; người buôn bán nhỏ tại các khu chợ; lao động thuộc các hội, hiệp hội. Nhóm 3: Nhóm người dân có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định, khó có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (trừ nhóm được ngân sách nhà nước đóng).

Nội dung truyền thông tập trung tăng cường truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; giúp người dân hiểu rõ chính sách BHXH, BHYT là hai chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, được Nhà nước bảo hộ nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân theo quy định của pháp luật, không vì mục tiêu lợi nhuận. Các đơn vị tiếp tục tuyên truyền những quyền lợi thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện và chính sách hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện của Nhà nước, BHYT hộ gia đình từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương; quyền, lợi ích khi tham gia; những thiệt thòi khi lựa chọn nhận BHXH một lần; truyền thông để người dân hiểu, cùng với việc tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu ngày 1-1-2022, mức tiền Nhà nước hỗ trợ cũng tăng lên tương ứng với tỷ lệ theo quy định và mức lương hưu cũng tăng tương ứng. Đồng thời, BHXH các cấp tiếp tục vận động, cổ vũ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; vận động tiếp tục duy trì sự hỗ trợ trong những năm tiếp theo.

Được biết, đến hết quý I-2022, toàn tỉnh có 634.524 người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể: 39.653 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 98%; 34.673 tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 97,9%; 5.457 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 33,4%; 554.738 người tham gia BHYT, đạt 101,8% kế hoạch năm đề ra.