Hàng hóa trong nước và nhập khẩu: Có biến động về giá phải báo cáo Bộ Tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước và hàng hóa nhập khẩu (NK).

Đối với báo cáo giá thị trường trong nước, Sở Tài chính chủ động báo cáo đột xuất khi trên thị trường địa phương, giá một số hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá (quy định tại Thông tư 104/2008/TT-BTC) có biến động bất thường. Tổng cục Hải quan báo cáo giá hàng hóa NK 15 ngày, hằng tháng và chủ động báo cáo đột xuất khi giá hàng NK thuộc danh mục báo cáo giá có biến động bất thường. Trường hợp cơ quan báo cáo giá không tự tổ chức thu thập được thông tin bằng khảo sát trực tiếp, sẽ mua thông tin theo hợp đồng ký với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cần thu thập. Những trường hợp được thanh toán kinh phí mua thông tin gồm: hàng hóa, dịch vụ không được mua bán, giao dịch phổ biến trên thị trường dẫn đến không thể nắm bắt được mức giá chính xác; hàng hóa, dịch vụ tại các thị trường không có niêm yết giá theo quy định; giá hàng hóa tại các siêu thị, trung tâm thương mại…

Theo HNMO