300 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 673/QĐ-TTg về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020.

Theo đó, Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ như: đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thuộc hội nông dân cấp tỉnh và chuyển thành đơn vị sự nghiệp để trực tiếp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ dạy nghề cho nông dân; tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề nông (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản...) theo tiêu chuẩn học nghề ngắn hạn cho các đối tượng là hội viên, nông dân trực tiếp làm nông nghiệp. Bên cạnh đó, Hội Nông dân Việt Nam tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân. Năm 2011, ngân sách trung ương hỗ trợ Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân Việt Nam 300 tỷ đồng; từ năm 2012-2020, mỗi năm căn cứ vào tình hình cụ thể, ngân sách trung ương hỗ trợ thêm để tăng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Theo HNMO