Chậm nộp báo cáo hóa đơn, phạt 6 triệu đồng

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn xử lý với doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau ngày 20 tháng đầu tiên của quý tiếp theo xem như không nộp báo cáo hóa đơn và bị phạt từ 2-10 triệu đồng, mức phạt phổ biến là 6 triệu đồng/trường hợp.

Trước đó, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về trường hợp doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ ngày 21 tháng đầu tiên của quý tiếp theo thì xét là chậm nộp hay không nộp hóa đơn.

Theo quy định hiện nay, doanh nghiệp phải nộp báo cáo hóa đơn theo quý cùng với tờ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu quý. Sau đó do có nhiều cách hiểu khác nhau nên Tổng cục Thuế có công văn xác định hạn chót nộp báo cáo sử dụng hóa đơn hằng quý là 20-4, 20-7, 20-10 và 20-1.

Theo Báo Tuổi trẻ