Phan Rang hôm nay

Phan Rang nay đã hoàn toàn đổi khác

Niềm tin yêu đang lan tỏa từng ngày

Bao thế hệ cùng chung xây đất nước

Phan Rang đượm tình, đẹp mãi Phan Rang.

Phan Rang nay đã hoàn toàn đổi khác

Người Phan Rang vui hạnh phúc tràn đầy

Thế hệ trẻ nâng cao nguồn tri thức

Góp sức xây dựng, phát triển Phan Rang.

Dù nắng và gió, bao là gian khó

Người dân Phan Rang không chút ngại ngùng

Dâng tất cả dâng thật nhiều công sức...

Xây dựng quê mình, hạnh phúc Phan Rang.