Màu nắng tháng Ba

Ai đem sưởi nắng tháng Ba

Khiến má em thắm, da ngà ửng nâu.

Thời gian quá ít bên nhau

Tháng Ba ngày ấy nhuộm màu xanh quê.

Bồng bềnh mây trắng ven đê

Con thuyền gác mái xuôi về phía xa…

Tình đầu như gió thoảng qua

Ai đem sưởi nắng tháng Ba trong hồn?