Anh có về xứ Phan...

Anh có về xứ Phan với em không?

Mùa nho chín đỏ hồng môi thiếu nữ

Hoa phượng nở đắm say sân trường cũ

Đường Thống Nhất thì thầm... anh có về không!? 

Cầu Đạo Long chiều xuống cứ bâng khuâng  

Biển Ninh Chữ mãi xanh niềm hy vọng 

Về anh nhé để lúa thêm vàng óng

Mắt môi cười chín mọng cả hè sang.

Anh có về...về lại xứ Phan Rang?

Con đường cũ từng nhỡ nhàng thủa trước

Cũng từ đó, Ôi... bẽ bàng dốc ngược

Nhủ rằng quên mà đời mãi miên man...

Anh có về...về thăm lại xứ Phan ?

Sao cứ để em hoài trông vời vợi...

Ký ức xưa nắng hạ về khơi gợi

Mưa hắt hiu...gió thổi ướt hiên thềm...