Hào khí Trường Sơn

Ngày tôi lên đường trong khói bom quầng đục

Đất quê hương nham nhở hố đào

Đạn xới bom cày loang từng vạt ruộng

Đồng lúa xanh non bỗng chốc trắng đất nhào

Mái trường thân yêu hoang tàn cháy rụi

Bom Napan thiêu đốt tán phượng hồng

Mùa hè đỏ thôi thúc từng lớp trẻ

Hăm hở lên đường cháy rực ước mong

Đoàn trai trẻ trùng trùng ra trận

Nung chí căm thù ngút ngập Trường Sơn

Viết bản hùng ca xanh ngời vô tận

Giữa nền trời trắng đục khói bom

Sống những ngày mềm nếp võng Trường Sơn

Đồng đội bên nhau ôm tròn kỷ niệm

Thời trẻ ấy cứ hào hung vẫy gọi

Gợi nhớ một thời hào khí dậy Trường Sơn…