Mừng đập dâng Sông Dinh

Rộn ràng nối nhịp bờ sông

Dâng giòng nước ngọt bềnh bồng đồng xanh

Cây sai quả lúa trĩu nhành

Đôi bờ tươi mát trăng thanh gió hiền

Xôn xao trên bến dưới thuyền 

Làng quê phố thị trao duyên thắm tình

Tự hào đập dâng sông Dinh

Quê hương đổi mới niềm tin sáng ngời.