Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh: Triển khai chương trình hoạt động năm 2021

Ngày 22 -1, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020 và đề ra chương trình hoạt động năm 2021.

Trong năm 2020, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh có 5 hội viên được Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều hội viên có tác phẩm văn học, mỹ thuật, ảnh nghệ thuật được các hội chuyên ngành Trung ương trao tặng giải thưởng. Hội phát động và tổng kết và trao giải thưởng cho 7 tác giả, với 11 tác phẩm tham gia Cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật Ninh Thuận lần thứ 2, chủ đề “Quê hương Ninh Thuận tôi yêu”; trưng bày giới thiệu 88 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 Tháng 9; chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Xuất bản Tạp chí Văn Nghệ Ninh Thuận định kỳ 2 tháng/kỳ; xuất bản ấn phẩm Tuyển tập nhiếp ảnh và mỹ thuật, tuyển tập thơ nhiều tác giả góp phần phục vụ đắc lực đời sống tinh thần của nhân dân địa phương…

Đồng chí Phạm Văn Muộn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc công tác Hội năm 2020.

Trong năm 2021, Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 23 NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn học- nghệ thuật; vận động hội viên đẩy mạnh sáng tác chủ đề học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp với các sở, ngành phổ biến tác phẩm của hội viên sáng tác về quê hương, con người Ninh Thuận; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục xét duyệt đề cương hỗ trợ kinh phí cho hội viên xuất bản tác phẩm mới và tham gia các trại sáng tác do Trung ương tổ chức. Tại buổi gặp mặt Xuân Tân Sửu 2021, Ban Thường vụ Hội trao quyết định kết nạp 5 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 234 người.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tặng Giấy khen cho 4 tập thể hoàn thành xuất sắc năm 2020.