Từ 7-3, kiểm tra việc cắt giảm đầu tư công

Không cho chuyển nguồn từ năm trước sang năm sau và không cho ứng trước năm sau vào năm trước, lượng tiền năm nay được dự báo sẽ giảm rất lớn, đòi hỏi các chủ đầu tư phải sắp xếp, cơ cấu lại dự án.

 Thực hiện chủ trương thắt chặt đầu tư được quy định tại Nghị quyết 11 của Chính phủ, bắt đầu từ  ngày 7-3, 11 đoàn công tác của Bộ Kế hoạch - Đầu tư sẽ bắt đầu làm việc với các địa phương và các tập đoàn kinh tế về vấn đề này. Trong đó, 9 đoàn công tác sẽ lần lượt đi các địa phương và 2 đoàn chịu trách nhiệm làm việc với các tập đoàn kinh tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Cao Viết Sinh, các tiêu chí cắt giảm đầu tư công đã được xác định rất rõ: các dự án chưa có quyết định đầu tư, không được khởi công móng mới, dự án kéo dài quá mức, dự án khả năng còn lâu mới hoàn thành phải cắt giảm, sẽ đình hoãn để tập trung vốn cho dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2011, 2012…

Về các khoản chuyển nguồn và ứng vốn, ông Sinh cho biết, các năm trước thường cho tạm ứng 30% mức vốn của năm sau. Nay không cho tạm ứng nữa, coi như cắt giảm 30%. Với chuyển nguồn, trước đây vốn năm trước chưa thực hiện hết cho chuyển sang năm sau. Cụ thể, năm 2009 có khoảng 8.000 tỷ đồng trái phiếu và 20.000 tỷ đồng vốn của năm trước chưa giải ngân hết, tức khoảng 28.000 tỷ đồng, được chuyển sang năm 2010. Nay với việc thắt chặt đầu tư, không cho chuyển nguồn từ năm trước sang năm sau và không cho ứng trước năm sau vào năm trước, lượng tiền năm nay được dự báo sẽ giảm rất lớn, đòi hỏi các chủ đầu tư phải sắp xếp, cơ cấu lại dự án.

Nguồn Báo SGGP