NINH HẢI

Hội nghị Tổng kết nông nghiệp - Phòng chống lụt bão 2010, Phương hướng năm 2011

Ngày 04.03, UBND huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị Tổng kết nông nghiệp – Phòng chống lụt bão 2010, Phương hướng năm 2011.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2010. Theo đó, tổng sản lượng lương thực năm 2010 là 31.000 tấn, đạt 103% kế hoạch; sản lượng muối là 88.800 tấn, đạt 127% kế hoạch; sản lượng tôm nuôi là 1.700 tấn, đạt 131% kế hoạch; sản lượng khai thác thủy sản là 10.300 tấn, đạt 103% kế hoạch. Báo cáo tổng kết công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2010, huyện Ninh Hải bị thiệt hại 65,3 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về sản xuất nông nghiệp là 33 tỷ, về nuôi trồng thủy sản là 18,4 tỷ. Tiếp đó, Hội nghị đã triển khai Phương hướng nhiệm vụ ngành nông nghiệp năm 2011 và thông qua Kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn huyện.

Cũng trong dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 26 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm, công tác phòng chống lụt bão và cứu hộ cứu nạn năm 2010.