Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Ninh Thuận: Tổng kết công tác ủy thác 2010 và phương hướng hoạt động 2011

Ngày 04.03, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ủy thác năm 2010 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2011.

Trong năm 2010, với công tác ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo qua các tổ chức Hội, nguồn vốn cho vay của NHCSXH trên địa bàn thành phố được quản lý chặt chẽ, đem lại hiệu quả cao. Đến ngày 31/12/2010, tổng dư nợ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác qua các tổ chức Hội là 141,7 tỷ đồng với 13.661 hộ vay thuộc 319 tổ vay vốn (tăng 23,7 tỷ đồng so với 2009). Nợ quá hạn các chương trình là 5,25 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,7%. Năm 2011, NHCSXH đề ra mục tiêu tăng trưởng dư nợ ủy thác, giải ngân kịp thời các chương trình khi có vốn phân bổ, phấn đấu hoàn thành giải ngân trước quý III; nâng cao chất lượng tín dụng, nỗ lực giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống còn 2%; tăng cường công tác đôn đốc thu lãi, tiết kiệm, phấn đấu đạt tỷ lệ thu lãi trên 97%.

Cũng trong hội nghị, NHCSXH tỉnh đã tổ chức khen thưởng cho 22 tập thể và 88 cá nhân thuộc các tổ chức Hội có thành tích xuất sắc trong công tác ủy thác năm 2010.