KHUYẾN NÔNG:

Lúa lốp và biện pháp khắc phục

Thừa đạm và mất cân bằng các yếu tố đạm, lân và kali là nguyên nhân trực tiếp. Thiếu kỹ năng nhìn tình trạng sinh trưởng của cây lúa trước diễn biến thời tiết ở giai đoạn bón đón đòng là nguyên nhân sâu xa khiến lúa tốt lốp.

Biết được nguyên nhân, có thể áp dụng một số biện pháp sau để khắc phục bằng các giải pháp tình thế:

- Tháo cạn nước ruộng và để sẵn lỗ thiêu thoát nước khi trời tiếp tục có mưa bất thường.

- Phun phòng trừ nấm gây bệnh lem lép hạt. đạo ôn cổ bông và bọ rầy, bọ xít chích hút bằng các loại thuốc: Lilt super 300EC, Actara 25WG...

Chú ý: Phun vào lúc chiều mát không có mưa, phun trực tiếp vào lá đòng, bông lúa. tuyệt đối không phun bất cứ một chất điều hòa sinh trưởng nào.

Theo báo Nông nghiệp Việt Nam