Tác động của vùng chuyên canh giống cây trồng đối với nông nghiệp tỉnh ta

Do tính đặc thù về khí hậu, thổ nhưỡng, tỉnh ta có điều kiện thuận tiện để xây dựng các vùng chuyên canh giống cây trồng như: lúa, bắp, đậu xanh, bông vải và mía; đặc biệt sản xuất lúa giống, bắp giống đang là thế mạnh của nông nghiệp tỉnh nhà trước nhu cầu giống ngày càng tăng trong cả nước.

Toàn tỉnh hiện có 3 doanh nghiệp, 1 đơn vị sự nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh giống lúa, bắp, ngoài ra có 12 HTX dịch vụ nông nghiệp đại diện nông dân ký kết hợp đồng sản xuất giống với các doanh nghiệp. Trong những năm qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ta đã hợp đồng với nông dân trong tỉnh canh tác hằng năm từ 1.500 ha đến 2.000 ha giống lúa, bắp với sản lượng trung bình 10.000 tấn lúa giống và 3.000 tấn bắp giống. Riêng năm 2010 vừa qua, có 1.780 ha nông dân ký hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ giống với doanh nghiệp, gồm 1.228 ha lúa giống, 455 ha bắp giống, 59 ha bông vải giống và 50 ha mía giống. Vụ đông - xuân năm nay, diện tích sản xuất giống cả tỉnh có khoảng 350 ha lúa giống, 120 ha bắp lai giống, ngoài ra, còn có khoảng 30 ha bông lai giống và 20 ha đậu xanh giống.

Nông dân huyện Ninh Sơn chăm sóc bông vải. Ảnh: Duy Anh

 Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ cơn lũ tháng 11 -2010 Công ty cổ phần giống cây trồng Đông Nam đã ngưng sản xuất, hiện chỉ còn Trung tâm sản xuất Giống cây trồng Nha Hố liên kết sản xuất, tiêu thụ giống với nông dân. Trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Vũ Xuân Long, Tổng giám đốc công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hố cũng cho biết: “ Công ty vẫn duy trì liên kết với nông dân sản xuất 300 ha lúa giống, 100 ha bắp giống tại các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước, Ninh Hải, riêng 30 ha bông lai giống thực hiện ngay tại đất sản xuất của đơn vị. Việc liên kết đã giúp công ty mở rộng thị trường cung ứng giống sang các tỉnh khác”. Sản xuất giống đã hình thành nhiều vùng chuyên canh trong tỉnh, trong đó tập trung nhiều nhất trên địa bàn huyện Ninh Phước với diện tích hàng năm trên 500 ha ruộng chuyên canh lúa giống ở các xã Phước Hậu, Phước Thuận, Phước Hữu, Phước Dân và trên 300 ha ruộng chuyên canh bắp lai giống tại các xã Phước Sơn, Phước Vinh. Tuy nhiên do công ty TNHH Hạt giống CP Việt Nam đã ngừng liên kết đầu tư sản xuất và bao tiêu sản phẩm bắp lai giống với nông dân các xã Phước Vinh, Phước Sơn nên Ninh Phước chỉ còn chuyên canh lúa giống là chủ yếu. Đồng chí Thiên Nhàn, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện nói: “Vụ đông-xuân này toàn huyện có 247 ha diện tích lúa giống, tức chỉ đạt trên 86% kế hoạch, riêng bắp giống xã Phước Vinh, đang khôi phục trong thời gian tới”.

Nông dân thôn Phước Thiện, xã Phước Sơn , huyện Ninh Phước thu hoạch bắp. Ảnh: Thanh Long

Thực tế cho thấy sản xuất giống không chỉ giúp hình thành mối liên kết “4 nhà” trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mà còn làm tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích và mang lại thu nhập khá cao cho một bộ phận nông dân. Anh Thuận Văn Tài, Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp Hữu Đức (Phước Hữu, Ninh Phước) nhận xét: “Vụ này chúng tôi hợp đồng với công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hố sản xuất 30 ha lúa giống TH6 và ML214, hàng năm HTX chỉ canh tác giống trong 2 vụ đông xuân và hè thu, chi phí chăm sóc giảm và giá bán luôn cao hơn lúa thịt từ 500 đến 1.000 đồng nên đã giúp nhiều nông dân, xã viên tăng thu nhập, cải thiện đời sống”.

Đồng chí Lưu Khoan, Phó giám đốc sở NN&PTNT khẳng định: “Việc chuyên canh giống đang trở thành một ngành sản xuất hàng hoá có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao, đã tác động tích cực đến sự phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn tỉnh ta. Để khôi phục và khai thác tiềm năng sản xuất giống (chủ yếu là lúa, bắp lai), trong định hướng tới, ngành NN&PTNT kiến nghị tỉnh nên quy hoạch mở rộng vùng chuyên canh giống và có chính sách hỗ trợ kỹ thuật, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến cho nông dân, đồng thời có chính sách khuyến khích các nhà doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm với nông dân”.