Tiếp nhận đơn đăng ký giá điện hộ nghèo trong tháng 3

Theo hướng dẫn của EVN, kể từ ngày 1 - 31/3, các công ty điện lực sẽ tiếp nhận đăng ký đề nghị mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp. Khách hàng đến đăng ký cần mang theo hóa đơn tiền điện hoặc hợp đồng mua bán điện.

Kể từ ngày 1-4-2011, các công ty điện lực chỉ thực hiện tiếp nhận đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50kWh/tháng của khách hàng đề nghị cấp điện mới phục vụ cho mục đích sinh hoạt.

EVN cho biết, khi khách hàng mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50 kWh/tháng có sản lượng 3 tháng liên tiếp (kể từ tháng áp dụng mức giá này) vượt quá 150 kWh (cho phép cộng thêm 5 kWh cho sai lệch thời gian ghi chỉ số công tơ) thì công ty điện lực sẽ tự động chuyển sang áp dụng giá bán lẻ điện cho các hộ sinh hoạt thông thường từ tháng kế tiếp.

Nếu tháng đầu tiên kể từ tháng áp dụng mức giá này khách hàng có sản lượng vượt quá 150 kWh thì sẽ áp dụng giá bán lẻ điện cho các hộ sinh hoạt thông thường từ tháng kế tiếp.

Nếu tháng thứ hai kể từ tháng áp dụng mức giá này khách hàng có sản lượng của hai tháng (tháng đầu tiên và tháng thứ hai kể từ tháng áp dụng mức giá này) vượt quá 150 kWh thì sẽ áp dụng giá bán lẻ điện cho các hộ sinh hoạt thông thường từ tháng kế tiếp.

(Nguồn: Dân trí Online)