Xử phạt hành chính 3 tiệm vàng sử dụng cân điện tử hết hạn kiểm định

Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Chi cục Quản lý thị trường, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Ninh Thuận, Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh vàng, ngoại tệ tại 13 cơ sở kinh doanh vàng bạc và 2 cơ sở kinh doanh xe ô tô trên địa bàn tỉnh ta. Qua kiểm tra đã phát hiện 3 tiệm vàng vi phạm sử dụng cân điện tử đã hết hạn kiểm định, gồm: Tiệm vàng Hải Nhân (Số 496 Thống Nhất, P.Mỹ Hương, TP.Phan Rang – Tháp Chàm), Tiệm vàng Xuân Hữu (623 Thống Nhất, P.Kinh Dinh, TP.Phan Rang – Tháp Chàm) và Tiệm vàng Bảo Nga (518 Thống Nhất, P.Mỹ Hương, TP.Phan Rang – Tháp Chàm). Đoàn kiểm tra đã tiến hành xử phạt hành chính 3 cơ sở nêu trên với tổng số tiền 12 triệu đồng.