Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với huyện Ninh Phước

(NTO) Ngày 3-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Ninh Phước về thực hiện chính sách, pháp luật về lập, phê duyệt, quản lý và thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2018 trên địa bàn huyện.

Giai đoạn 2011-2018, trên địa bàn huyện Ninh Phước có trên 40 loại quy hoạch, tập trung chủ yếu về sản xuất, xây dựng, nông thôn mới và quy hoạch trung tâm hành chính các xã. Trên cơ sở danh mục các dự án quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hợp đồng với đơn vị tư vấn lập đề cương, dự toán kinh phí tiến hành thực hiện việc quy hoạch; công tác phối hợp giữa địa phương và các sở, ngành trong việc lập, thẩm định, điều chỉnh, phê duyệt, được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực đột phá, như: Năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép tại những khu vực đã được quy hoạch.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Ninh Phước cần tổ chức, rà soát lại toàn bộ mức độ phù hợp của từng loại quy hoạch trên địa bàn trước đây; trong đó, tập trung xác định rõ một số lĩnh vực, khu vực tiềm năng để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn ở địa phương. Huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện và làm tốt công tác quản lý quy hoạch đã được phê duyệt.

Ảnh: H.Lâm

*  Trước đó, Đoàn đi khảo sát thực địa tại khu vực quy hoạch vùng sản xuất, điểm khu dân cư trên địa bàn xã Phước Hậu.