Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi)

(NTO) Ngày 3-5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh chủ trì hội nghị.

Luật Đầu tư công (sửa đổi) có 6 chương, 106 điều. Luật Đầu tư công có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ và hoàn chỉnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động đầu tư và sử dụng vốn đầu tư công.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH
đơn vị tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề như: Tại Điều 4 về giải thích từ ngữ, cần quy định cụ thể các khái niệm theo hướng đơn giản, dễ hiểu và đảm bảo phù hợp với các luật khác; các quy trình, thủ tục trình, thẩm định, phê duyệt còn phức tạp và đề nghị cần sửa đổi theo hướng linh hoạt, phù hợp với thực tế. Việc tách riêng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập là không cần thiết; cần quy định cụ thể hơn về mức vốn đầu tư trung hạn; quy định cụ thể thành phần của hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư công…

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đoàn sẽ tổng hợp báo cáo tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV.