Biển đảo quê hương

Tháng tư về hoa nắng bạc lung linh

Mặt biển lặng yên lăn tăn con sóng

ở nơi đó chân trời xa gió lộng

Rất gần thôi miền biển đảo quê mình.

Ngày thật dài và đêm cũng dài hơn

Những đôi mắt canh biển trời Tổ quốc

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên cột mốc

Biển đảo quê mình biển đảo thiêng liêng.

Ngày và đêm không còn nỗi niềm riêng

Không áo hoa không tiếng cười phố thị

Sóng biển thì thầm gọi nhau đồng chí

Rất gần thôi là sông núi đất liền.

Giữ vững tiền tiêu thêm bao niềm vui mới

Miền đất sinh sôi cho đất nước bình yên

Tàu rẽ sóng nối đất liền biển đảo

Tiếng còi tàu vang tiếng gọi quê hương.