Chiều Ninh Chữ…

Dừa xanh ngát gió êm đềm sóng vỗ

Ninh chữ chiều nhè nhẹ những lời ca

Ta yêu sao lời biển mãi chan hòa

Tình quê biển trong ánh chiều Ninh Chữ..

Đây Bình Tiên trong yên bình tình tự

Như lời nào ru hát biển yêu thương

Ánh chiều lung linh đồi cát Nam Cương

Trong lấp lánh như vì sao rực sáng

Ninh Chữ chiều trời biển gần lại nhau

Sóng nâng thuyền, gió vỗ cánh chim âu

Ngoài xa kia nghe khúc hát những con tàu

Ninh Chữ đẹp say lòng chiều lữ khách….