kỷ niệm 27 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH (1/4/1992 - 1/4/2019) VÀ 44 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG NINH THUẬN (16/4/1975 - 16/4/2019), GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2019) !

Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển

 (NTO) Tỉnh Ninh Thuận được tái lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-4-1992 theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa VIII. Qua 27 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Ninh Thuận đã đoàn kết, quyết tâm cao, mạnh dạn tìm tòi đổi mới, sáng tạo, xác định đúng chiến lược phát triển, lộ trình, bước đi, giải pháp phù hợp; đồng thời phát huy tốt truyền thống cách mạng và yếu tố con người Ninh Thuận-luôn có khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội phát triển nên đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, từng bước khẳng định và nâng cao vị thế của tỉnh so với các tỉnh trong khu vực và cả nước, tạo tiền đề đẩy nhanh sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Nền kinh tế tỉnh nhà liên tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, từng bước tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Trong năm 2018, tỉnh thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã đoàn kết một lòng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Có 15/15 chỉ tiêu về kinh tế-xã hội (KT-XH) đạt và vượt kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu chủ yếu vượt cao. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 15.492 tỷ đồng, tăng 26,45 lần; giá trị GRDP bình quân đầu năm 2018 đạt 39,7 triệu đồng/người, tăng 28,9 lần; thu ngân sách năm 2018 đạt 2.960 tỷ đồng, tăng 88,8 lần so với năm 1992. Các lĩnh vực đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch đạt kết quả bước đầu. Thu hút đầu tư có nhiều tiến bộ, đã tạo được làn sóng đầu tư mới của các thành phần kinh tế vào các ngành, lĩnh vực trụ cột của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch và bất động sản; hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, công tác chăm lo cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách được quan tâm tốt hơn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực. Diện mạo đô thị và nông thôn đổi mới, khang trang, đời sống của nhân dân được cải thiện. Hình ảnh quê hương, con người Ninh Thuận được bạn bè trong nước và quốc tế biết đến ngày càng nhiều hơn.

Công nhân Công ty TNHH Thông Thuận-Chi nhánh Ninh Thuận đóng gói mặt hàng tôm xuất khẩu. Ảnh: V.M

Bước vào năm 2019, các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, tạo được sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó tập trung thực hiện các khâu đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế kiển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai đầy đủ, kịp thời, từng bước cải thiện đời sống nhân dân trong tỉnh.

Kỷ niệm 27 năm Ngày tái lập tỉnh và 44 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tự hào và phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được trong chặng đường qua; đồng thời nhận thức sâu sắc những thách thức, khó khăn đang đặt ra phía trước. Vùng đất kiên trung vốn có truyền thống cách mạng, có nền văn hóa mang đậm sắc thái từng dân tộc trong cộng đồng các dân tộc anh em trong tỉnh; Ninh Thuận tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn, nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện KT-XH, bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng-an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.