Ninh Hải qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(NTO) Theo đồng chí Phú Văn Trạng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ninh Hải, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (tam nông), Ninh Hải đã đạt nhiều chỉ tiêu và vượt mục tiêu đề ra. Nông thôn tiếp tục phát triển toàn diện, đồng bộ; đời sống vật chất và tinh thần của đa số nông dân trong huyện được cải thiện; điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt văn hóa, thể thao được thuận lợi; an ninh trật tự ổn định, chính trị được giữ vững.

Thực hiện Nghị quyết về tam nông, trước hết là thực hiện cơ cấu lại, xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, Ninh Hải đã đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp 7,4%/năm. Một số mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết đã phát huy tác dụng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nông dân. Đơn cử như: Mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, có sử dụng công cụ sạ hàng; mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa; mô hình trồng nho, tỏi an toàn VietGAP; mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây nho, măng tây xanh, rau màu, cỏ. Ngoài ra còn có mô hình sử dụng máy dò ngang trong khai thác thủy sản; làm muối trải bạt, sử dụng máy thu hoạch muối. Đối với việc thực hiện chuyển đổi cây trồng, đến nay Ninh Hải chuyển đổi thành công tổng diện tích 176 ha; tập trung chuyển đổi tại các vùng thiếu nước, cuối kênh, gò đồi, vùng đất lúa kém hiệu quả hoặc một số vùng chuyển theo hình thức luân vụ. Về dịch vụ sản xuất nông nghiệp, chủ yếu trong hoạt động thủy sản, đã hình thành hệ thống dịch vụ hậu cần, tiêu thụ sản phẩm tại các khu vực nghề cá trọng điểm của huyện (Cảng cá Ninh Chữ) với 1 cơ sở sửa chữa tàu cá Khánh Hội, 27 cơ sở thu mua chế biến…

Nông dân xã Nhơn Hải (Ninh Hải) chuyển đổi diện tích đất không chủ động nước
sang trồng cây ớt mang lại hiệu quả. Ảnh: V.M

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông nghiệp, nông thôn được huyện tập trung chỉ đạo. Hằng năm, huyện giải quyết việc làm từ 2.000-2.500 lao động, đào tạo nghề trên 400 người và giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11,6% (năm 2008) xuống còn 3,86% (năm 2017). Đồng chí Trần Hữu Nhân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Trong 10 năm qua, riêng Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các trung tâm, trường nghề mở 90 lớp dạy nghề cho 2.700 lượt nông dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và các nghề khác. Về hạ tầng, Ninh Hải chú ý đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông. Đối với thủy lợi, đã hoàn thành đồng bộ 12,037 km kênh mương cấp II, cấp III, nâng diện tích chủ động nước tưới góp phần chuyển dịch cơ cấu, tăng năng suất cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất và hiệu quả sử dụng đất từ canh tác 1 vụ không ổn định lên canh tác 2 vụ; đồng thời giải quyết tình trạng ngập úng vào mùa mưa lũ ở vùng hạ lưu. Lĩnh vực giao thông, đã đầu tư hoàn thành trên 82,634 km đường giao thông nông thôn, miền núi, đường liên huyện. Đến nay 100% số xã đều có đường giao thông đến trung tâm xã, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, đi lại của nhân dân giữa vùng đồng bằng với vùng miền núi của huyện được thuận lợi hơn, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa.

Về tổ chức sản xuất, thực hiện đổi mới và xây dựng hợp tác xã (HTX), huyện quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ 9 HTX nông nghiệp đang hoạt động, kịp thời cung cấp các khâu dịch vụ cho nông dân có chất lượng, giá cả hợp lý, qua đó trực tiếp giúp đỡ kinh tế hộ phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Cùng với HTX, toàn huyện còn có 12 tổ hợp tác (THT), trong đó có 6 THT hoạt động nông nghiệp, 4 THT ngư nghiệp, chủ yếu là về khai thác hải sản, trồng rong sụn, 2 THT hoạt động trên lĩnh vực diêm nghiệp và 34 tổ đoàn kết khai thác trên biển (240 tàu). Hoạt động của THT đã góp phần hỗ trợ và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các hộ thành viên, tạo việc làm và tăng thu nhập cho một bộ phận lao động, giúp kinh tế hộ khắc phục một số hạn chế, yếu kém về vốn, công nghệ kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, đồng thời sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực về đất đai, nguyên liệu, vốn, lao động tại địa phương.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), Huyện ủy Ninh Hải đề ra mục tiêu cụ thể trong những năm tới có tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản, diêm nghiệp đạt 3-4%/năm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực và phấn đấu tỷ lệ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt trên 50%. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Ninh Hải hướng tới mục tiêu có 100% số xã đạt tiêu chuẩn và phấn đấu nâng mức đạt theo bộ chuẩn mới. Toàn huyện thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến dưới 2%, hằng năm giải quyết tạo việc làm mới cho 3.200-3.500 người.

Để thực hiện mục tiêu trên, Huyện ủy Ninh Hải tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về tam nông; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Tiếp tục tập trung các nguồn lực để phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn (giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, công trình văn hóa, chợ…) nhằm tạo tiền đề cho phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống dân cư nông thôn, góp phần xây dựng Ninh Hải trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vào năm 2019.