Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023: Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm

(NTO) Ngày 25-5, LĐLĐ tỉnh tổ chức trọng thể Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội vinh dự đón tiếp các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tham dự Đại hội còn có Anh hùng Lao động Hồ Thị Lượm; cán bộ lãnh đạo Công đoàn qua các thời kỳ; lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Thuận; lãnh đạo các địa phương, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và gần 200 đại biểu chính thức đại diện cho trên 65.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVC-LĐ) trên địa bàn toàn tỉnh.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh đề ra. Cùng với thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với các tiêu chí “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”; việc thực hiện các Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được công đoàn các cấp quan tâm, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa thi đua rộng rãi trong đội ngũ CNVC-LĐ, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng CNVC-LĐ tỉnh nhà ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh thành lập mới 91 CĐCS, kết nạp mới 8.561 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên hiện nay lên trên 28.510 người, chiếm gần 60% tổng số CNVC- LĐ, với 730 CĐCS. Bình quân hằng năm, có 90% CĐCS cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; 60% CĐCS khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt vững mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: V.M

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2018-2023, xác định khẩu hiệu hành động: “Vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Ninh Thuận; tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn thật sự vững mạnh, đáp ứng trong thời kỳ hội nhập quốc tế”. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, không ngừng chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh Văn Miên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những thành quả đã đạt được của các cấp công đoàn trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Đứng trước tình hình, yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, những năm tiếp theo sẽ tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, tác động trực tiếp đến giai cấp công nhân, người lao động, do đó yêu cầu tổ chức công đoàn và toàn thể CNVC-LĐ trong tỉnh có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Công đoàn đề ra. Công đoàn các cấp cần đặc biệt quan tâm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, nhất là quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động công đoàn. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua; sâu sát với cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, chăm lo tốt đời sống cho người lao động, cùng cán bộ, nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội. Ảnh: V.M

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 29 thành viên. Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa mới đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Đông được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Các đồng chí Nguyễn Hữu Hòa, Nguyễn Thị Quý được bầu giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Đại hội đã bầu 7 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.