Mặt trận các cấp thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(NTO) Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chương trình chỉ đạo thực hiện cuộc vận động. Thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, đa dạng, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người tiêu dùng, phát huy lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Theo đồng chí Phạm Thị Bích Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung cuộc vân động bằng các chương trình hành động cụ thể. Cùng với việc cung cấp tài liệu, băng-rôn tuyên truyền về cuộc vận động cho 9 khu dân cư làm điểm của tỉnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện phóng sự giới thiệu điển hình “Chợ phiên xã Phước Tiến” thuộc huyện Bác Ái và phối hợp tổ chức chuyến hàng lưu động bán hàng Việt tại xã Phước Bình. Bên cạnh đó, thực hiện vai trò của mình, Mặt trận các cấp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến CB, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư và kết hợp tổ chức các phiên chợ, chuyến hàng Việt về nông thôn... Đặc biệt, qua triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đã động viên các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Theo đó, các doanh nghiệp nâng chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu; người tiêu dùng quan tâm đến hàng hóa, sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ Việt Nam.

Người dân hưởng ứng cuộc vân động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ảnh Văn Nỷ.

Nhìn chung, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp cùng các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung cuộc vân động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, động viên được các doanh nghiệp (DN), các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia và đã thu được một số kết quả tích cực. Nhiều địa phương, đơn vị, DN đã có cách làm hay, sáng tạo góp phần nâng cao nhận thức, phát huy trí tuệ, niềm tự hào của dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các DN trong sản xuất và ưu tiên dùng hàng hóa sản xuất trong nước; nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa mang thương hiệu Việt, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Qua triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các tổ chức thành viên MTTQ cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên các cấp thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Phát huy kết quả đạt được, để đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, tiếp tục quán triệt các nội dung của Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31-7-2009 của Bộ Chính trị, Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10-4-2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17-9-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện cuộc vận động trên. Theo kế hoạch năm nay, trong quý 2 tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo trên tại Ban Chỉ đạo cuộc vận động các huyện, thành phố. Quý III, giám sát Đề án “phát triển thị trường trong nước” gắn với thực hiện cuộc vận động; việc hỗ trợ xây dựng các kênh phân phối hàng Việt; các phiên chợ, các chuyến hàng Việt về nông thôn; việc mua, sắm công và sử dụng hàng Việt Nam tại các cơ quan, đơn vị (các sở ngành liên quan và các DN). Đến quý IV, kiểm tra công tác đổi mới phương thức và nội dung tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân hưởng ứng tham gia cuộc vận động của các sở, ngành liên quan và các đoàn thể tỉnh.

Theo đó, với vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, MTTQ Việt Nam tỉnh chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả của cuộc vận động, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện; đồng thời tiếp tục phối hợp các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác hỗ trợ DN trong các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt về nông thôn, các chương trình quảng bá hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.