Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

(NTO) Ngày 24-5, LĐLĐ tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự có 196 đại biểu chính thức thay mặt cho trên 65.000 CNVC-LĐ trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch; Đoàn Thư ký; ban Thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua các báo cáo về: Tổng hợp ý kiến của đoàn viên tại Đại hội Công đoàn các cấp về sự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, văn kiện Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; đề xuất kiến nghị của đoàn viên, CNVC-LĐ đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn; Đề án nhân sự BCH LĐLĐ tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023; Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam… Đồng thời chia tổ thảo luận về các văn kiện và các chỉ tiêu đưa vào Nghị quyết Đại hội X; phương án cơ cấu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X; Đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.