Tạo đà tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà

(NTO) Khép lại năm cũ 2017, một năm được xem là có nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế tỉnh nhà. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động trong chỉ đạo, điều hành, thành quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục duy trì ổn định và phát triển khá. Trong tổng số 15 chỉ tiêu được HĐND tỉnh giao, có 1 chỉ tiêu đạt xấp xỉ, 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; trong đó, lĩnh vực kinh tế có 3/6 chỉ tiêu, xã hội có 6/6 chỉ tiêu và lĩnh vực môi trường có 3/3 chỉ tiêu hoàn thành.

Nỗ lực vượt khó để tăng trưởng

Đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế tỉnh nhà trong năm qua đầu tiên phải kể đến lĩnh vực nông nhiệp. Nhờ thời tiết khá thuận lợi, mưa tương đối nhiều, nên diện tích gieo trồng cả năm đạt 86.989 ha, tăng 10,7% cùng kỳ. Bên cạnh đó, tỉnh còn chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm mô hình cánh đồng lớn tại các huyện Ninh Phước, Bác Ái đạt kết quả bước đầu. Đối với sản xuất thủy sản, tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả mới, với sản lượng khai thác ước đạt 98.468 tấn, tăng 17,9% so với cùng kỳ. Sản lượng tôm giống, tôm thương phẩm được phục hồi và tăng khá, trong đó sản xuất tôm giống đạt 24,9 tỷ con, tăng 15,1%; sản lượng tôm thịt đạt 7.446 tấn, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, Nghị định 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ triển khai có hiệu quả, trong năm đã hạ thủy thêm 14 tàu, nâng tổng số tàu hạ thủy đến nay lên 25 tàu. Chăn nuôi tiếp tục được phục hồi với tổng đàn hiện có trên 507.400 con. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện.Những kết quả trên đã góp phần đưa tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 10.225,288 tỷ đồng, tăng 16,6%so với năm 2016.

Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú (Ninh Sơn) sản xuất hiệu quả, đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: VM

Ngành Công nghiệp – Xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, với tổng giá trị sản xuất đạt 8.953 tỷ đồng, tăng 7,4% so cùng kỳ. Đặc biệt, để tạo khâu đột phá về năng lượng tái tạo, tỉnh đã trình phê duyệt các quy hoạch điện lực, điện mặt trời và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho triển khai thí điểm 2.000 MW điện mặt trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, trong đó có 9 dự án được bổ sung vào quy hoạch điện lực; đối với dự án điện gió đang tập trung đẩy nhanh tiến độ 3 dự án, với 61 trụ điện gió, hiện nay đã hoàn thành đưa vào hoạt động giai đoạn 1 của một dự án với 3 trụ gió có tổng công suất gần 8MW. Các chương trình phát triển đô thị, phát triên nhà ở xã hội, quản lý trật tự xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực.Việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư theo tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ.

Công tác thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, đến ngày 15-11, UBND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương địa điểm cho 73 dự án/77.250 tỷ đồng.Chính sách thu hút, vận động các dự án ODA quy mô lớn đang quyết tâm triển khai đạt kết quả. Số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt cao nhất từ trước đến nay, đến ngày 31-10-2017 có 372 DN thành lập, tăng 20,7% với số vốn đăng ký 12.773 tỷ đồng, gấp 8 lần so cùng kỳ.Các ngành dịch vụ như: Thương mại, du lịch, vận tải hành khách... cũng có sự phát triển khá, với giá trị sản xuất đạt 9.467 tỷ đồng, tăng 8,4%. Thu ngân sách đạt 2.263 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 75,7 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 8.850 tỷ đồng. Hoạt động tài chính, ngân hàng ổn định và tăng trưởng, với dư nợ cho vay ước đạt 17.500 tỷ đồng, tăng 18,16%... Đây là nền tảng quan trọng và niềm tin để tỉnh tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt nhiều thành tựu mới trong những năm tới.

Vững tin bước vào năm mới 2018

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn đó, UBND tỉnh xác định mục tiêu tổng quát để tập trung chỉ đạo, điều hành trong năm 2018 đó là: "Tiếp tục tạo chuyển biến trong thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chú trọng đẩy nhanh tiến độ triển khai các khâu đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỹ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường ứng phó có hiệu quả biến đổi khí hậu; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Để thực hiện hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ trên, theo chỉ đạo của UBND tỉnh các sở, ngành, địa phương cần bám sát các nghị quyết,chương trình hành động, kế hoạch triển khai của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hộiđể tập trung chỉ đạo thực hiện, nhằm tạo bướcchuyển rõ nét trong từng ngành, từng lĩnh vực. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh trong vùng và cả nước để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn thành phần kinh tế đầu tư một số dự án có quy mô lớn ở lĩnh vực có lợi thế của tỉnh, trong đó chọn lựa đột phá về phát triển năng lượng tái tạo và kinh tế biến; xây dựng cơ chế thu hút, phát triển du lịch trọng điểm có đẳng cấp cao, khai thác có hiệu quả lợi thế của tỉnh để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời, tập trung hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư về thủ tục đất đai, đầu tư để triển khai dự án, tạo chuyển biến mạnh mẽ môi trường cạnh tranh cấp tỉnh.

Ngoài những giải pháp kể trên, tỉnh còn đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các tổ chức khoa học có uy tín trong và ngoài nước, chuyển giao công nghệ ứng dụng vào sản xuất. Tiếp tụcnâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu gắn với nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xác định vị trí việc làm, lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả phối hợp của các cấp, các ngành trong giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, giao thông. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp huy động các nguồn vốn đầu tư, phối hợp triển khai thực hiện các dự án Trung ương đầu tư trên địa bàn. Thực hiện tốt việc định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, nhằm tạo đà thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế của tỉnh.