Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát thực địa và làm việc với Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Đà Lạt Gataway

(NTO) Ngày 25-7, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi khảo sát thực địa và làm việc với Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Đà Lạt Gataway về địa điểm, quy mô dự kiến thuê đất xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn gia súc tại xã Phước Tiến (Bác Ái). Cùng đi có đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; Ban Quản lý các khu công nghiệp;...

 
Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát thực địa
tại vị trí dự kiến xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn gia súc tại xã Phước Tiến (huyện Bác Ái).
 
 
Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Đà Lạt Gataway.

Dự án Nhà máy chế biến thức ăn gia súc và nông trại sản xuất nông nghiệp kết hợp công nghệ cao do Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Đà Lạt Gataway làm chủ đầu tư, có diện tích trên 212 ha với tổng vốn đầu tư 55 tỷ đồng, quy mô công suất 1.000 tấn/ngày; trong đó, diện tích xây dựng vùng nguyên liệu để phục vụ cho nhà máy trên 200 ha và diện tích xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc 10 ha. Dự án nói trên đi vào hoạt động sẽ phục vụ xuất khẩu trong và ngoài nước với nguồn nguyên liệu cung cấp cho nhà máy do Công ty xây dựng tại nông trường dự án, đồng thời kết hợp với chuyển giao giống, cây trồng và bao tiêu sản phẩm cho người dân xung quanh khu vực dự án và địa bàn huyện Bác Ái.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao quyết tâm đầu tư của Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Đà Lạt Gataway. Đồng chí cho rằng, dự án Nhà máy chế biến thức ăn gia súc với nguyên liệu đầu vào là cây bắp, cỏ là những loại cây trồng hoàn toàn phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu trên địa bàn huyện Bác Ái, việc đầu tư dự án nói trên sẽ tạo tiền đề cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh phát triển một cách bền vững. Trên cơ sở thống nhất chủ trương thực hiện dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và địa phương tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai; Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhanh chóng xác lập ranh giới, vị trí cụ thể để xây dựng nhà máy; Văn phòng Phát triển Kinh tế (EDO) khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư dự án hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật; đồng thời, chủ đầu tư dự án cần thực hiện nghiêm túc các cam kết như trong hồ sơ dự án, đặc biệt chú ý vấn đề giải quyết việc làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và bao tiêu sản phẩm cho Nhân dân địa phương đúng như mục tiêu ban đầu đề ra.