Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện

(NTO) Trong 3 ngày (từ 10 đến 12-4), Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đại biểu HĐND cấp huyện.

44 đại biểu HĐND cấp huyện được nghiên cứu 6 chuyên đề: Phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam và Ninh Thuận trong giai đoạn chuyển đổi và hội nhập quốc tế; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động HĐND và Đại biểu HĐND cấp huyện, xã; kỹ năng tiếp xúc cử tri và tiếp công dân; kỹ năng thuyết trình và chất vấn; kỹ năng thẩm tra và giám sát tài chính- ngân sách; kỹ năng xây dựng phát triển năng lực cá nhân.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện