Kỳ họp thứ 4, HĐND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm khóa X

(NTO) Ngày 10-4, HĐND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm khóa X, tổ chức kỳ họp thứ 4, thông qua các tờ trình quan trọng như: Phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 5 năm (2011-2015); Đề án giải quyết đất ở, nhà ở cho hộ nghèo không có đất để xây dựng nhà ở, giai đoạn 2012-2015; Chương trình phát triển đô thị của thành phố đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2015 và Tờ trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016.

Kỳ họp thứ 4, HĐND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm khóa X

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2016 là phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: thương mại – du lịch, công nghiệp – xây dựng và nông nghiệp – thủy sản; tập trung khai thác và huy động tốt các nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để xây dựng thành phố theo mô hình xanh – sạch, là đầu tàu kinh tế của tỉnh; tập trung hỗ trợ hộ nghèo có nhà ở ổn định đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; quyết tâm phấn đấu xây dựng Tp.Phan Rang – Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2015.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã bỏ phiếu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Nguyễn Lượm được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, nhiệm kỳ 2011-2016.