Nâng cao chất lượng, hiệu quả lý luận phê bình

Phát biểu chỉ đạo hội thảo “Nâng cao chất lượng hiệu quả phê bình văn học”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị tạo điều kiện về cơ chế chính sách cho hoạt động lý luận phê bình, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ những nhà nghiên cứu.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị cần sớm tìm ra giải pháp tạo sự chuyển biến về
văn học nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa hiện nay. - Ảnh: VNA

Ngày 10/4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng hiệu quả phê bình văn học” nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phát triển văn học nghệ thuật thời kỳ mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đinh Thế Huynh dự và chỉ đạo hội thảo.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cần phát huy tối đa vị trí, chức năng của hội đồng nhằm đưa Nghị quyết 23 vào cuộc sống và tìm ra giải pháp tạo sự chuyển biến về văn học nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa hiện nay.

Chủ tịch nước cũng gợi ý, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cần sớm ra mắt Tạp chí chuyên đề để làm diễn đàn trao đổi lý luận định hướng thúc đẩy sự phát triển đúng hướng của văn học nghệ thuật của đất nước theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Chủ tịch nước đề nghị, Hội đồng và các cơ quan chức năng, tạo điều kiện về cơ chế chính sách cho hoạt động lý luận phê bình, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ những nhà nghiên cứu. Chủ tịch nước cũng lưu ý trách nhiệm của chính các nhà phê bình, tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực trên mặt trận văn hóa tư tưởng, đem lại diện mạo mới cho đời sống văn học nghệ thuật.

Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định, triển khai Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, hoạt động lý luận phê bình văn học nghệ thuật có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng nghiệp dư hóa các hoạt động văn học nghệ thuật chuyên nghiệp có chiều hướng tăng lên. Số lượng tác phẩm văn học, nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng, song còn ít tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Chất lượng khoa học và tính chuyên nghiệp của phê bình bị xem nhẹ.

Các đại biểu đã chỉ ra hai nguyên nhân cơ bản là thiếu hệ thống lý luận làm nền tảng cho hoạt động phê bình và thiếu tính chuyên môn trong hoạt động phê bình truyền thông; nhấn mạnh hội thảo khoa học này với tinh thần dân chủ xây dựng, với phương châm nhìn thẳng vào sự thật sẽ tập trung làm rõ thực trạng đời sống phê bình văn học, kiến nghị hệ thống giải pháp khả thi để góp phần đẩy mạnh hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả của phê bình văn học trong thời gian tới.

Nguồn www.chinhphu.vn