Liên Hợp Quốc phát triển khuôn khổ hợp tác chiến lược vì an ninh lương thực và dinh dưỡng toàn cầu

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 27/6, tại trụ sở Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO) ở thủ đô Rôma, Italia, các cơ quan của LHQ bao gồm FAO, Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD), Chương trình lương thực thế giới (WFP) cùng Liên minh châu Âu (EU) đã ký Khuôn khổ hợp tác chiến lược mới nhằm tăng cường khả năng của cộng đồng quốc tế hỗ trợ hiệu quả, phối hợp kịp thời và bền vững an ninh lương thực và dinh dưỡng toàn cầu.

Bốn đối tác phát triển này nhấn mạnh bằng việc phối hợp các nguồn lực, họ cùng nỗ lực để đạt được tác động tập thể lớn hơn đối với an ninh lương thực toàn cầu. Bốn đối tác phát triển này nhất trí cam kết giám sát và đánh giá thích hợp Khuôn khổ hợp tác chiến lược nhằm đảm bảo tăng cường hiệu quả và nâng cao phúc lợi kinh tế xã hội cho 1 tỷ người đang bị đói trên toàn cầu.

Khuôn khổ hợp tác chiến lược này nêu bật các ưu tiên chủ chốt đối với an ninh lương thực và dinh dưỡng mà 4 đối tác phát triển hợp tác đặc biệt trên cơ sở hội tụ các mục tiêu và chức năng được LHQ ủy nhiệm, tăng cường nhận thức toàn cầu và tính khả thi của quan hệ đối tác giữa LHQ và EU. Khuôn khổ hợp tác chiến lược mới cũng xác định vai trò bổ sung lẫn nhau giữa 3 cơ quan của LHQ có trụ sở ở Rôma, nhấn mạnh sự kết hợp các lợi thế so sánh và các nhiệm vụ căn bản thông qua tăng cường phối hợp và hợp tác.

IFAD được LHQ ủy nhiệm hỗ trợ người nghèo ở nông thôn phát triển sản xuất và bán sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập. Từ năm 1978, IFAD đã đầu tư 12,9 tỷ USD dưới các hình thức cho vay lãi suất thấp hoặc không hoàn lại cho người nghèo ở các nước đang phát triển, giúp 370 triệu người thoát khỏi đói nghèo.