Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm: Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV vào cuộc sống

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV vào cuộc sống, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng Chương trình hành động, đề ra 16 nhóm giải pháp, tập trung vào các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đã đề ra.

Theo đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV vào cuộc sống, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng Chương trình hành động, đề ra 16 nhóm giải pháp, tập trung vào các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Với mục tiêu chung: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh toàn diện; khai thác tốt tiềm năng lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đô thị loại II. Tạo môi trường thông thoáng, phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, ưu tiên đối với các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, sạch và thân thiện môi trường. Trên cơ sở đó, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; phát triển Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh, góp phần cùng với cả tỉnh phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước.

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm trên đường phát triển. Ảnh: Văn Nỷ

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu này, thành phố đề ra các nhiệm vụ cụ thể, như: Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; trọng tâm là đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực trọng điểm. Chú ý tăng nhanh năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, gia tăng hàm lượng đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng chung. Phát huy lợi thế là trung tâm kinh tế, văn hóa-xã hội của tỉnh, phấn đấu đưa quy mô kinh tế thành phố đến năm 2025 tăng 2,2 lần so với năm 2020. Song song đó, để tạo nguồn lực cho phát triển, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu thực hiện, đó là, thành phố huy động nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết đảm bảo đồng bộ, hiện đại, liên thông, có tính kết nối cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng tiêu chí đô thị loại II. Trong đó, tập trung phát triển đô thị thông minh, ưu tiên trên một số lĩnh vực: Du lịch, giao thông, đô thị, hành chính, y tế, giáo dục, an ninh trật tự…

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị,
phấn đấu trở thành đô thị loại II. Ảnh: Văn Nỷ

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, mục tiêu chính đề ra, đó là tập trung phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao, gắn với du lịch sinh thái. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, các địa phương tập trung chuyển dịch cơ cấu đất sản xuất nông nghiệp, liên kết chuyển giao giống và công nghệ sản xuất phù hợp với điều kiện của từng vùng sản xuất; áp dụng kỹ thuật hiện đại, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc điểm phát triển đô thị, thân thiện với môi trường và thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị sản xuất/ha đất canh tác, phấn đấu đạt 375 triệu đồng/ha/năm. Cùng với ngành nông nghiệp tỉnh, lựa chọn một số sản phẩm nông nghiệp đặc thù, có tiềm năng để thúc đẩy phát triển hàng hóa có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, gắn với chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Ngoài ra, thành phố cũng tập trung nguồn lực, tiếp tục phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững; thực sự là động lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế- xã hội của địa phương. Để đạt mục tiêu này, thành phố tăng cường liên kết phát triển kinh tế với các địa phương có biển, vùng biển và ven biển, như: Tham gia phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, các khu nghỉ dưỡng biển; kết nối kinh doanh, dịch vụ về biển có chất lượng, giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường; phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về du lịch văn hóa, du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao, du lịch tâm linh...

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác đảm bảo an sinh xã hội cũng được các cấp ủy, địa phương quan tâm. Trong thời gian tới, Ban thường vụ Thành ủy đề ra các giải pháp đồng bộ, nhằm đẩy mạnh giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa vùng biển, vùng ven với trung tâm thành phố, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%, hộ cận nghèo dưới 4% (năm 2020, hộ nghèo 1,62%; hộ cận nghèo 3,63%).

Trên cơ sở chương trình hành động, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng các nghị quyết chuyên đề, các chỉ thị sát với từng lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo từng cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp với điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tổ chức triển khai thực hiện; nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV được các cấp ủy, địa phương thực hiện đồng bộ với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Với quyết tâm chính trị cao trong triển khai thực hiện nghị quyết, tin rằng Tp. Phan Rang- Tháp Chàm sẽ tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế-xã hội, thật sự là đầu tàu kinh tế của tỉnh, góp phần cùng cả tỉnh phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.