Ninh Phước: Hội nghị chuyên đề công tác phát triển đảng viên năm 2021

Ngày 19-2, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Phước tổ chức hội nghị chuyên đề phát triển đảng viên năm 2021.

Trong năm 2020, toàn huyện có 24 TCCSĐ kết nạp 101 đảng viên mới, vượt 0,1% chỉ tiêu. Trong đó, đảng viên nữ có 60 người, chiếm 59,4%; đoàn viên thanh niên có 50 người, chiếm 49,5%; dân tộc thiểu số có 32 người, chiếm 31,7%. Trình độ chuyên môn của đảng viên mới có 25 người tốt nghiệp trung cấp, chiếm 24,7%; 63 người tốt nghiệp đại học và cao đẳng, chiếm 62,4%. Các đảng viên mới kết nạp phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Huyện ủy Ninh Phước tổ chức hội nghị chuyên đề công tác phát triển đảng viên năm 2021.

Năm 2021, Huyện ủy Ninh Phước tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới, bảo đảm số lượng và chất lượng theo đúng quy định. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị cho quần chúng ưu tú nâng cao nhận thức về Đảng, động cơ phấn đấu vào Đảng. Toàn đảng bộ phấn đấu kết nạp 118 đảng viên mới, tăng 17 đảng viên so với năm 2020.