Vững niềm tin với Đảng mùa xuân

Xuân đất trời đang đến. Xuân của lòng người cũng đang rạo rực niềm tin và khát vọng. Xuân này - 2021 Đảng ta tròn 91 tuổi. Mừng Đảng, mừng Xuân, thắm đượm tình dân, ơn Đảng.

Khi nhà nhà nô nức, rộn ràng trong không khí xuân về, Tết đến, cũng là lúc toàn dân tộc kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 91 năm qua, Đảng lãnh đạo Nhân dân ta vượt qua bao thác ghềnh, chông gai, làm nên biết bao kỳ tích, dệt nên những mùa xuân tươi thắm cho đời. Không chỉ đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập, tự do cho dân tộc, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc; đất nước ngày càng đổi mới, phát triển, khẳng định, nâng cao vị thế trên trường quốc tế; cuộc sống thanh bình chúng ta có được và đang tận hưởng cùng bao ước mơ trở thành hiện thực,... đều nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Một góc Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu 2021. Ảnh: Văn Nỷ

Những thắng lợi giành được trong 91 năm qua kể từ khi có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động về bản chất cách mạng, năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng cũng như sức mạnh to lớn của Nhân dân ta. Đảng ta không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Với sự lãnh đạo của Đảng và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta tin tưởng rằng đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức để tiếp tục tiến lên.

Niềm tin về một Đảng trong sạch, vững mạnh để dẫn dắt Nhân dân thành công trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc ngày càng được củng cố. Niềm tin ấy càng được nhân lên khi Đảng ta không ngừng đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ khi công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực đã được Đảng và Nhà nước ta đẩy mạnh hơn bao giờ hết, được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt và đạt nhiều kết quả.

Những thành quả đạt được, trước hết bắt nguồn từ sức mạnh đoàn kết và sự đồng thuận ý Đảng - lòng dân. Đảng khởi xướng, toàn dân đồng lòng vì sự phát triển của quê hương, nên nghị quyết nhanh chóng đơm hoa, kết trái trong cuộc sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Nhiệm vụ của Đảng ta là một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Vì vậy, Đảng ta kiên quyết, kiên trì tự đổi mới, tự chỉnh đốn, mọi cán bộ, đảng viên cũng phải luôn tự soi rọi lại mình để tạo lòng tin nơi quần chúng Nhân dân. Có thế, niềm tin của quần chúng vào Đảng mới ngày càng vững chắc.

Công viên biển Bình Sơn. Ảnh: Đinh Lê Thái Huy

Cùng với cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Ninh Thuận đã phát huy tinh thần cách mạng, đoàn kết, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và có quyền tự hào về những đóng góp to lớn và quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước. Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội bảo đảm ổn định; quan hệ đối ngoại được mở rộng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực tạo tiền đề quan trọng quý báu, là động lực thúc đẩy Ninh Thuận thêm sức mạnh, niềm tin mới, quyết tâm phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với niềm tự hào về Đảng quang vinh, một lòng tin sắt son theo Đảng, theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và hành động, quyết tâm xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực và cả nước.

Xuân về, lòng người rộn rã, như thúc giục cùng nhau tiếp tục chinh phục những khát vọng trong năm mới. Đảng với mùa xuân, mùa xuân với Đảng, tuy hai mà một, bởi cùng mang đến niềm vui tươi, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà, cho quê hương, đất nước. Mừng xuân mới, dân tộc ta lại mừng Đảng quang vinh thêm tuổi mới, mừng những kết quả quan trọng được dệt nên từ sự lãnh đạo đúng đắn, hợp lòng dân. Bước vào năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, tin rằng, quê hương, đất nước tiếp tục có nhiều khởi sắc, để xuân sau càng vui hơn xuân trước.

Chia tay năm cũ Canh Tý 2020, cùng chào đón năm mới Tân Sửu 2021, chúng ta vô cùng tự hào về Đảng ta, Nhân dân ta, tự hào về con đường mà chúng ta đã và đang đi, tự hào về những thắng lợi vĩ đại mà Nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng qua 91 mùa xuân. Trong 91 mùa xuân ấy, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua bao giông bão, thác ghềnh cập đến những bến bờ vinh quang, tạo ra những bước tiến mới để dân tộc Việt Nam bay cao, bay xa trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu vì một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".