NINH HẢI

Tổng kết thực hiện Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ

(NTO)- Qua 2 năm triển khai thực hiện Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ về “Thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương”, huyện Ninh Hải đã tiếp nhận, thẩm định và báo cáo về trên 68 hồ sơ, đã có 36 hồ sơ được giải quyết hưởng chế độ với tổng số tiền trên 151 triệu đồng.

Huyện Ninh Hải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Quyết định 142 đến với nhân dân, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, các địa phương để giải quyết các hồ sơ  tồn đọng, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng hưởng chính sách .