Trên 5,6 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công cách mạng

(NTO) Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng năm 2011. Theo đó, trong năm nay tỉnh sẽ tập trung các nguồn lực để thực hiện việc sửa chữa 204 căn nhà bị hư hỏng và xây dựng mới 160 căn nhà cho người có công. Cụ thể, huyện Ninh Sơn sửa chữa 63 căn; huyện Ninh Phước sửa chữa 105 căn, xây dựng 79 căn; huyện Thuận Nam sửa chữa 36 căn, xây dựng 55 căn; huyện Bác Ái xây dựng 26 căn. Với mức hỗ trợ 12 triệu đồng/nhà để sửa chữa và 20 triệu đồng/nhà để xây dựng nhà tình nghĩa.

Tổng số kinh phí thực hiện là 5,648 tỷ đồng, trong đó nguồn từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh là 350 triệu đồng, nguồn Quỹ Vì người nghèo tỉnh 2 tỷ đồng và nguồn ngân sách tỉnh là 3, 298 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, các địa phương vận động dòng tộc họ hàng và cộng đồng cùng đóng góp để xây dựng nhà ở cho người có công bảo đảm chất lượng và khang trang.