Các địa phương tổ chức phát động “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”

(NTO) Ngày 21-4, huyện Thuận Bắc tổ chức phát động “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2011 với chủ đề “Sản xuất – kinh doanh – sử dụng thực phẩm theo Luật An toàn thực phẩm”.  Lãnh đạo huyện Thuận Bắc chỉ đạo các ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm và vai trò của mình trong công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Với các doanh nghiệp và cộng đồng phải biết cách chế biến, lựa chọn và tiêu dùng sản phẩm an toàn, chất lượng, đảm bảo sức khỏe cho mọi người.

• Huyện Ninh Sơn vừa tổ chức  phát động thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2011. Tháng hành động năm nay huyện Ninh Sơn hướng đến chủ đề “Sản xuất- kinh doanh-sử dụng thực phẩm theo Luật An toàn vệ sinh thực phẩm.

• UBND huyện Ninh Phước vừa tổ chức  phát động tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó, bên cạnh việc thành lập các tổ kiểm tra liên ngành đến các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm cũng được chú trọng triển khai, nhằm nâng cao ý thức của người dân đối với vần đề này.

• Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải vừa phối hợp tổ chức phát động “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2011. Thông qua đó  nhằm huy động toàn dân, các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước tham gia vào việc tuyên truyền, phổ biến các quy định, nội dung của Luật An toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Y tế về VSATTP đến với mọi người dân và các doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức trong việc sản xuất, kinh doanh, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn.