Thuận Nam hoàn thành khám tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021

Theo chỉ tiêu phân bổ, năm 2021, huyện Thuận Nam tuyển chọn 120 công dân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; trong đó, 105 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) và 15 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Đến thời điểm này, huyện đã hoàn thành công tác khám sức khỏe tuyển chọn những thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ.

Nhằm đảm bảo chỉ tiêu được giao, ngay từ đầu năm, huyện Thuận Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, nắm nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi. Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện chủ động tham mưu cho Hội đồng NVQS huyện ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng dẫn của cấp trên và tổ chức triển khai công tác chuẩn bị thực lực tuyển quân năm 2021; hướng dẫn cụ thể cho các xã trong việc lên danh sách thực lực đúng biểu mẫu và tổ chức xét duyệt đúng quy trình.

Thanh niên xã Phước Minh đến làm hồ sơ, khám sức khỏe để hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Trên cơ sở đó, Hội đồng NVQS huyện phân công cho từng thành viên phụ trách địa bàn đôn đốc các ngành như: Quân sự, Công an, Giáo dục, Y tế... có kế hoạch giúp các xã trong việc lên danh sách và tổ chức xét duyệt theo đúng tinh thần chỉ đạo. Đồng thời, tổ chức họp triển khai và có văn bản chỉ đạo cho các thôn tổ chức thực hiện việc chuẩn bị thực lực tuyển quân năm 2021 theo quy định. Theo đó, việc xét duyệt ở các xã được tổ chức từng thôn có thành viên Hội đồng NVQS xã tham dự để theo dõi chỉ đạo, sau đó mới tổ chức họp Hội đồng NVQS cấp xã, có thành viên Hội đồng NVQS huyện tham dự. Nhờ thực hiện đúng thứ tự các bước quy trình tuyển chọn, công khai, minh bạch, nên kịp thời phát hiện những sai sót bổ sung vào thực lực và thẩm tra lại những trường hợp còn nghi vấn. Cùng với đó, để công tác khám tuyển đảm bảo đạt chất lượng, đúng kế hoạch đề ra, Ban CHQS huyện phối hợp Trung tâm Y tế huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ khám sơ tuyển cho Trạm Y tế, Ban CHQS xã. Tập huấn nghiệp vụ cho đoàn khám; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ để phục vụ trong quá trình khám.

Qua rà soát, sàng lọc thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS, huyện Thuận Nam ra quyết định điều khám đối với công dân. Kết quả, đã chọn được thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ.

Thượng tá Ngô Đức Bổng, Chính trị viên, Ban CHQS huyện Thuận Nam cho biết: Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện đúng quy trình tuyển chọn, nên chất lượng thanh niên trúng tuyển năm nay hơn năm 2020 cả về sức khỏe, trình độ và phẩm chất chính trị. Hiện nay, Hội đồng NVQS huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ, chờ các đơn vị nhận quân thâm nhập chốt quân số để phát lệnh gọi nhập ngũ.

Từ nay đến ngày giao quân, các thành viên Hội đồng NVQS huyện tiếp tục bám địa bàn, tăng cường xuống cơ sở, kịp thời nắm tình hình biến động số thanh niên đủ điều kiện gọi nhập ngũ. Chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật NVQS đến với mọi tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, quan tâm, động viên, khích lệ tinh thần các thanh niên trúng tuyển để các em an tâm lên đường hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc.