Xã Phước Minh: Tổng kết Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Ngày 16- 12, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Phước Minh (Thuận Nam) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020

Năm 2020, Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã Phước Minh có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. Công tác xây dựng phong trào được triển khai lồng ghép với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Công an xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức các đợt tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; xây dựng mạng xã hội Công an xã Phước Minh tạo kênh liên lạc, trao đổi thông tin giữa lực lượng công an và người dân. Nhờ vậy, nhận thức của các tầng lớp nhân dân về phong trào ngày một nâng cao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Phước Minh.

Thời gian tới, xã Phước Minh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, truy bắt tội phạm; giáo dục cho quần chúng nâng cao tinh thần cảnh giác với âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; phối hợp với các ban, ngành, lực lượng tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm, không để xảy ra tình trạng phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn