Đảng bộ Quân sự tỉnh: Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên

Nhận thức rõ công tác quản lý đảng viên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thời gian qua, việc nâng cao chất lượng quản lý, phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên luôn được cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân sự và lực lượng vũ trang tỉnh quan tâm với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, hiệu quả.

Thiếu tá Hoàng Phương Minh, Trưởng Ban Tổ chức, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và hướng dẫn của Phòng Chính trị Bộ CHQS, công tác quản lý ĐV được các tổ chức đảng, cấp ủy các cấp, trước hết là chi bộ tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, thường xuyên, đồng bộ, từ công tác hành chính đến việc quản lý con người; từ hồ sơ, giấy giới thiệu, thẻ ĐV…đến phẩm chất đạo đức, năng lực, thái độ trách nhiệm, các mối quan hệ… của ĐV. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng đều phát huy cao tinh thần trách nhiệm của tập thể, nhất là người đứng đầu trong việc phổ biến, quán triệt, thực hiện các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác quản lý ĐV. Tổ chức thực hiện tốt nghiệp vụ công tác quản lý ĐV, việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Bồi dưỡng cho ĐV về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ người ĐV. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình ở mỗi ĐV.

Đảng viên trẻ Chi bộ Đại đội Thiết giáp tự giác rèn luyện, tích cực bảo dưỡng, bảo trì xe.

Các chi bộ kết hợp chặt chẽ công tác quản lý với công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho ĐV. Thực hiện tốt việc quản lý học tập và tự học tập của ĐV. Chi bộ, chi ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu, biện pháp phấn đấu, rèn luyện của từng ĐV, trong mỗi nhiệm vụ và hoạt động thực tiễn ở đơn vị mình. Cấp ủy các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy nơi ĐV cư trú và sàng lọc từ các nguồn thông tin, dư luận để nắm bắt, đánh giá khách quan, đầy đủ, chính xác tình hình chất lượng ĐV. Lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở xem xét, đánh giá việc giáo dục, rèn luyện, quản lý ĐV. Trên cơ sở thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại ĐV, kịp thời động viên, khen thưởng ĐV có thành tích xuất sắc để nhân rộng; đồng thời quan tâm, động viên, giúp đỡ những ĐV có mặt còn hạn chế, có hoàn cảnh khó khăn để phấn đấu vươn lên. Nhiều ĐV đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, có nhiều sáng kiến, sáng chế cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Hoàng Phương Minh cho biết thêm: Đối với các loại giấy tờ hồ sơ của đảng vên, theo quy định thẻ đảng do ĐV giữ, hệ thống giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng do cấp ủy cơ sở quản lý, còn hồ sơ gốc được lưu giữ tại Ban tổ chức, Phòng Chính trị. Hàng năm, theo nhận xét, đánh giá của cấp ủy, Ban Tổ thường xuyên bổ sung, củng cố đầy đủ hồ sơ ĐV. Năm 2020, Ban Tổ chức tiến hành kiểm tra thẻ ĐV trong toàn đảng bộ 2 lần, 100% thẻ ĐV được giữ gìn cẩn thận, không xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng.

Trung úy Nguyễn Trần Ngọc Thịnh ĐV trẻ thuộc chi bộ Đại đội BB1, Đảng bộ Trung đoàn BB896 chia sẻ: Thời gian đầu được kết nạp vào Đảng tôi còn hơi rụt rè, chưa thực sự mạnh dạn tham gia phát biểu trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Nhờ sự quản lý, giáo dục, giúp đỡ của tổ chức, sự trau dồi, rèn luyện của bản thân, tôi đã trưởng thành, cứng cáp lên rất nhiều. Năm 2020 tôi đã có sáng kiến cải tiến “Mô hình vật cản K16” góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, được Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Đảng ủy Trung đoàn tặng giấy khen ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhờ làm tốt công tác quản lý ĐV, năm 2020, qua kết quả đánh giá bình xét, phân loại tổ chức đảng, ĐV trong Đảng bộ Quân sự và lượng vũ trang tỉnh, hầu hết cán bộ, ĐV đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ, không có ĐV vi phạm kỷ luật, không có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 100% ĐV hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 97,50% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đó là cơ sở, động lực, niềm tin để thời gian tới cấp ủy các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Quân sự và lực lượng vũ trang tỉnh tích cực, chủ động tiếp tục đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp về quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện ĐV, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.