Các giải pháp phát triển ngành mía đường trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 14-7-2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới, UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp để phát triển ngành mía đường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, hướng dẫn Công ty Cổ phần đường Biên Hòa - Phan Rang, các địa phương có diện tích trồng mía rà soát, xây dựng các mô hình cánh đồng mía lớn, tập trung sử dụng giống mía và quy trình canh tác được cơ giới hóa đồng bộ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng mía nguyên liệu, giảm giá thành ở những vùng có lợi thế; đồng thời hướng dẫn hỗ trợ nông dân trồng mía chuyển đổi sang cây trồng khác tại những vùng trồng mía không đạt hiệu quả; xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể để phát triển mạnh các hợp tác xã nông nghiệp sản xuất mía liên kết với nhà máy đường; tuyên truyền các cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của công ty về sản xuất mía đường trên địa bàn; xem xét, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để hỗ trợ phát triển cơ giới hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hoàn thiện tổ chức sản xuất mía và chuỗi sản xuất đường.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kinh doanh của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn theo quy định pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi tiếp tay buôn lậu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh đường và chất tạo ngọt.

Đối với Công ty Cổ phần đường Biên Hòa - Phan Rang cần có các chính sách đầu tư, hỗ trợ hợp tác xã và hộ dân phát triển vùng nguyên liệu ổn định, bền vững; xây dựng các cơ sở sản xuất giống mía để đảm bảo đủ giống tốt cho sản xuất đại trà và áp dụng quy trình canh tác mía phù hợp nhằm giảm giá thành và chi phí nhân công; đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, tiên tiến cho các hộ trồng mía...