Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ hạt giống cây trồng

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 37 tấn hạt giống bắp; 2 tấn hạt giống rau và 600 tấn hạt giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận bị thiệt hại do ảnh hưởng hạn hán vụ hè - thu 2020.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng trên kịp thời, đúng quy định.