Hỗ trợ 3.320 học sinh ở địa bàn khó khăn 243.350 kg gạo

UBND tỉnh vừa có quyết định cấp phát 243.350 kg gạo hỗ trợ 3.320 học sinh người dân tộc thiểu số học bán trú, có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bãi ngang trên địa bàn tỉnh. Trong đợt này mỗi học sinh được hỗ trợ 5 tháng lương thực, mỗi tháng 15 kg gạo.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện việc phân bổ gạo kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng, nhằm tạo điều kiện cho học sinh không bị thiếu lương thực và đi học chuyên cần. Thời gian cấp phát từ ngày 23 đến ngày 30-10.