Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra nhiệm vụ quân sự- quốc phòng tại các cơ quan, đơn vị

Ngày 29-9, Bộ CHQS tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2020 tại Ban CHQS các huyện: Thuận Bắc, Ninh Hải, Tp Phan Rang-Tháp Chàm; Trung đoàn BB 896 và Đại đội Công binh.

Các đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn; công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng chính quy; công tác giáo dục QP-AN; công tác xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật, công tác phòng chống dịch COVID-19 …

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra nhiệm vụ quân sự- quốc phòng tại Ban CHQS huyện Thuận Bắc.

Qua kiểm tra, các đoàn công tác biểu dương các đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng cao, đảm đủ đầy đủ hệ thống văn kiện cho các nhiệm vụ, duy trì nghiêm các chế độ theo quy định… Đồng thời đoàn công tác cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm lễ tiết, tác phong quân nhân và kỷ luật quân đội. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong việc nắm tình hình an ninh chính trị trên địa bàn đóng quân; tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, tránh tình trạng chủ quan, lơ là; chuẩn bị tốt mọi phương tiện cho công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới, làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.