Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang tỉnh

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn phát huy cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Một trong những biện pháp cơ bản đó là cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PB,GDPL), thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa với nhiều nội dung, hình thức, tạo sự phong phú, hấp dẫn, mang lại hiệu quả thiết thực.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị đều xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc học tập các chuyên đề giáo dục pháp luật đã xác định, trang bị cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức cần thiết về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội làm cơ sở thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tùy theo từng đối tượng chiến sĩ mới, chiến sĩ năm thứ nhất, năm thứ hai, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp…để các đơn vị xác định nội dung giáo dục cho phù hợp như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Điều lệnh quản lý bộ đội, các quy định về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xử lý các vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân và gia đình... Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn thường xuyên phối hợp với cơ quan Điều tra hình sự, Viện kiểm sát, Tòa án Quân sự khu vực, các cơ quan liên quan ở địa phương để tuyên truyền, PB,GDPL; thông tin về tình hình và các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, làm cho bộ đội thấy được nguyên nhân, hậu quả của các vụ việc, nhất là những yếu tố dẫn đến vi phạm do thiếu hiểu biết về pháp luật, kỷ luật để mỗi người rút ra bài học cho bản thân.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập “Mỗi tuần mỗi điều luật” tại Trung đoàn BB896. Ảnh: N.Đức

Về hình thức, ngoài giáo dục tập trung, các cơ quan, đơn vị vận dụng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn, thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Một hình thức PB,GDPL được các đơn vị chú trọng đó là mô hình “Mỗi tuần một điều luật”. Để thống nhất nội dung, hàng tháng Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lựa chọn, biên tập những điều luật cơ bản liên quan trực tiếp đến đời sống, công tác, sinh hoạt của bộ đội gửi xuống để các đơn vị học tập. Các nội dung “Mỗi tuần một điều luật” được các đơn vị đóng thành 1 bảng, chia ra 4 ngăn, xếp thứ tự theo 4 tuần trong tháng; viết lên bảng tin, đọc trên loa truyền thanh nội bộ để bộ đội đọc, nghe hằng ngày. Mỗi quân nhân đều có sổ ghi chép, học tập về pháp luật, đơn vị định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả. Thực hiện “Ngày Pháp luật” trong Quân đội, các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm túc, nền nếp, tập trung quán triệt các văn bản, kiểm tra nhận thức, thông tin, đối thoại, thi tìm hiểu, giải đáp pháp luật, thực hành sân khấu hóa. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa, đã làm cho sinh hoạt “Ngày Pháp luật” thêm phong phú, sáng tạo, có tác dụng giáo dục sâu sắc. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư xây dựng “Tủ sách, ngăn sách pháp luật” với nhiều loại sách phong phú, thu hút bộ đội nghiên cứu, tìm hiểu nâng cao trình độ. Hoạt động của “Tổ tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân” được duy trì thường xuyên, nền nếp, vừa góp phần giải tỏa những khúc mắc về tâm lý, tư tưởng bộ đội, đồng thời, giúp cho cấp ủy, người chỉ huy các biện pháp nắm tình hình tư tưởng, chấp hành kỷ luật của bộ đội; động viên, giúp đỡ những trường hợp có biểu hiện không an tâm, hoàn cảnh khó khăn, góp phần đưa hoạt động tuyên truyền, PB,GDPL của đơn vị thêm phong phú, hiệu quả. Ngoài giáo dục tập trung, các đơn vị còn vận dụng lồng ghép với công tác giáo dục chính trị, đọc báo, giao ban, hội ý, hội thi, hội thao, văn hóa, văn nghệ… để tuyên truyền, PB,GDPL, bảo đảm mọi cán bộ, chiến sĩ nắm chắc các quy định, hướng dẫn, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Với nhiều hình thức tiến hành, công tác tuyên truyền, PB,GDPL của các cơ quan, đơn vị tỉnh đã đạt được hiệu quả thiết thực. Đó là cơ sở, niềm tin để các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy, tăng cường công tác tuyên truyền, PB,GDPL, nâng cao nhận thức bộ đội, đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.