Thượng tá Nguyễn Văn Kiểu Cán bộ chính trị mẫu mực, tận tụy với công việc

Hơn 25 năm công tác trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, Thượng tá Nguyễn Văn Kiểu, Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh luôn có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí nêu gương điển hình một cán bộ chính trị mẫu mực, tận tụy với công việc, được cấp trên tin tưởng và cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) nể phục.

Là sĩ quan chính trị, từng kinh qua nhiều vị trí ở các đơn vị LLVT tỉnh, đến năm 2014, Thượng tá Nguyễn Văn Kiểu được Thường vụ Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm Chính trị phụ trách công tác tuyên huấn, thi đua-khen thưởng, công tác thanh niên và công tác phụ nữ. Đây là lĩnh vực quan trọng liên quan đến công tác tư tưởng, chính trị và tổ chức các hoạt động, phong trào trong LLVT tỉnh. Trên cương vị, chức trách nhiệm vụ được giao, Thượng tá Nguyễn Văn Kiểu và tập thể Phòng Chính trị đã tham mưu Bộ CHQS tỉnh triển khai nhiều giải pháp thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CB,CS trong LLVT tỉnh, trọng tâm là tổ chức quán triệt sâu kỹ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Trên cương vị Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị, đồng chí đã lãnh đạo duy trì công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, các quy định về những điều đảng viên không được làm, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; đoàn kết, thống nhất cao, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Thượng tá Nguyễn Văn Kiểu trao tiền hỗ trợ cho dân quân có hoàn cảnh khó khăn
xã Phước Hải (Ninh Phước) làm vốn phát triển kinh tế.

Trên lĩnh vực công tác thi đua-khen thưởng, Thượng tá Nguyễn Văn Kiểu đã cùng với tập thể Đảng ủy-Phòng Chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào thi đua Quyết thắng gắn với phong trào Thi đua yêu nước của địa phương sát với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của LLVT tỉnh trong từng giai đoạn. Bản thân đồng chí thường xuyên quan tâm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào và báo cáo, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy và Bộ CHQS tỉnh có điều chỉnh, định hướng phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả thi đua. Với tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Văn Kiểu còn đề xuất với tập thể Đảng ủy-Phòng Chính trị tổ chức quán triệt, phát động, triển khai các đợt thi đua chuyên đề, thi đua cao điểm có hiệu quả; duy trì tốt các chuyên trang, chuyên mục quân sự, quốc phòng và các tin, bài trên báo, đài địa phương và quân khu, qua đó phản ánh kịp thời các hoạt động của LLVT tỉnh. Với sự đóng góp của Thượng tá Nguyễn Văn Kiểu, Phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng thực hiện phong trào thi đua ở cơ sở ngày càng được nâng cao. Những năm gần đây, LLVT tỉnh thường xuyên là đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua Quyết thắng trong cụm thi đua của LLVT Quân khu 5.

Với những nỗ lực không ngừng, nhiều năm liền, Thượng tá Nguyễn Văn Kiểu được các cấp tặng nhiều bằng khen trong Phong trào thi đua Quyết thắng và các lĩnh vực công tác tuyển quân, tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Với Thượng tá Nguyễn Văn Kiểu, những thành tích đạt được trong công tác chính là động lực quan trọng để đồng chí tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng là tấm gương cán bộ mẫu mực trong phong trào Thi đua yêu nước của LLVT tỉnh.