Ninh Hải: Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Hải lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, trọng tâm là tập trung phát triển kinh tế biển và du lịch; phấn đấu xây dựng huyện Ninh Hải trở thành huyện nông thôn mới nâng cao gắn với quá trình đô thị hóa. Để thực hiện mục tiêu trên, Huyện ủy Ninh Hải cụ thể hóa nhiều chủ trương, định hướng phát triển kinh tế, tạo bước khởi động quan trọng qua thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Là năm triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chính trị cuối nhiệm kỳ 2015-2020, tạo đà cho nhiệm kỳ mới nên Nghị quyết năm 2020 của Huyện ủy Ninh Hải xác định rõ cần tập trung hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của nhiệm kỳ. Theo đó, toàn huyện tiếp tục huy động tốt nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế- xã hội; khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế kinh tế mà trọng tâm là kinh tế biển theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Theo đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải, thực hiện mục tiêu nghị quyết, trong 9 tháng năm 2020, dù chịu ảnh hưởng chung của tình hình nắng hạn, dịch COVID-19, nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp đã nỗ lực, quyết tâm, tập trung lãnh, chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, góp phần duy trì ổn định sự phát triển của huyện. Ở lĩnh vực kinh tế biển, nhất là ngành thủy sản vẫn phát triển ổn định và bền vững; quy mô nuôi trồng thủy hải sản được duy trì, so với kế hoạch năm, sản lượng sản xuất tôm giống vượt 34,62%, sản lượng khai thác hải sản vượt 66,62%. Về diêm nghiệp, sản lượng muối đạt 209.160 tấn/150.000 tấn, tăng 50.440 tấn so với cùng kỳ.

Vùng nuôi thủy sản lồng bè Đầm Nại (Ninh Hải). Ảnh: Bạch Thương

Gắn với khai thác lợi thế kinh tế biển, hoạt động dịch vụ- du lịch luôn được Ninh Hải chú trọng thực hiện theo hướng phát triển bền vững, đúng quy hoạch để góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, tăng nguồn thu ngân sách địa phương. Nhờ được các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng, cơ sở vật chất dịch vụ- du lịch cơ bản đáp ứng nhu cầu. Toàn huyện hiện có 11 khách sạn, 36 nhà nghỉ, 5 khu Resort với tổng số 1.020 phòng; hệ thống nhà hàng nổi được đầu tư theo quy chuẩn; riêng tại vịnh Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải) có 18 tàu du lịch và 20 ca nô đang hoạt động. Do tác động của đại dịch COVID-19 nên hoạt động dịch vụ-du lịch bị ảnh hưởng đáng kể. Tính từ đầu năm đến nay, toàn huyện đón 379.100 lượt khách du lịch (trong đó có 27.700 lượt khách quốc tế), tổng doanh thu ước đạt 297 tỷ đồng, tức giảm 793.500 lượt khách, giảm 357,1 tỷ đồng doanh thu so với cùng kỳ. Sau khi khôi phục hoạt động trở lại, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn đã tiến hành các biện pháp tiêu độc, khử trùng, đảm bảo an toàn đón khách.

Đối với xây dựng NTM, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24-5-2011 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng NTM đến năm 2020, với sự đồng thuận của nhân dân, đến nay đã có nhiều khởi sắc. Trong 9 tháng đầu năm, với tổng nguồn vốn đầu tư 88,72 tỷ đồng và lồng ghép nhiều nguồn vốn khác, các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân được đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cánh đồng lớn lúa, nho, măng tây, sản xuất giống thủy sản... hình thành chiếm trên 20% sản lượng, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững và tăng thu nhập cho người dân. Với việc có thêm 2 xã (Nhơn Hải, Vĩnh Hải) được công nhận đạt chuẩn NTM, Ninh Hải đã có 100% (8/8 xã) đạt chuẩn NTM. Ở cấp huyện, đến nay Ninh Hải đã hoàn thành 9/9 tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí huyện NTM, đang xúc tiến xây dựng và hoàn thiện hồ sơ thẩm định huyện đạt chuẩn NTM năm 2020.

Thu mua hải sản tại cảng cá Mỹ Tân, xã Thanh Hải. Ảnh: Văn Miên

Theo Nghị quyết năm 2020, Ninh Hải phấn đấu tăng giá trị sản xuất bình quân từ 13-14%; cơ cấu kinh tế theo hướng: Thương mại - dịch vụ chiếm 35,83%; nông, lâm nghiệp - thủy sản chiếm 27,18% và công nghiệp - xây dựng chiếm 36,99%. Từ nay đến cuối năm, để thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ trong năm 2020, về kinh tế, Ninh Hải tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế kinh tế biển; tập trung phát triển kinh tế nuôi trồng thủy sản, khai thác đánh bắt thủy sản. Về du lịch, đề ra giải pháp kích cầu, hình thành các tour, tuyến du lịch gắn với sản phẩm đặc thù của địa phương. Khu vực nông nghiệp-nông thôn, cùng với tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp tình hình hạn hán, áp dụng có hiệu quả mô hình tưới nước tiết kiệm, Ninh Hải đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tập trung nguồn lực để huyện đạt chuẩn NTM, đồng thời phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 thôn NTM kiểu mẫu.

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 và các chỉ tiêu còn lại của nhiệm kỳ trước, Huyện ủy Ninh Hải tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu để ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 115 của Chính phủ. Với việc hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu, Ninh Hải đang tạo động lực quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, qua đó lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.